Menu

O nas

STOWARZYSZENIE

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach

32-031 Mogilany, ul. Słoneczna 7


NR KRS: 0000863803

NIP: 9442269407

REGON: 387253540

NUMER KONTA BANKOWEGO STOWARZYSZENIA:

72 8591 0007 0220 0605 3631 0001


O STOWARZYSZENIU:

Wszelka działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Aktywizacja społeczna osób starszych i niepełnosprawnych.

Wspieranie inicjatyw służących  rozwojowi nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Popularyzowanie wiedzy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Inspirowanie do podejmowania działań na rzecz turystyki i krajoznawstwa.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Działalność na rzecz integracji międzynarodowej  oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.


ZARZĄD:

Halina Staszczak (Prezes), Krystyna Kotarba (Wiceprezes), Wanda Słomka  (Sekretarz) Elżbieta Słomka  (Skarbnik)


Bliskie Ci są nasze cele?
Zapraszamy na spotkania oraz zachęcamy do wsparcia finansowego na podany powyżej numer konta.