Menu

Absolutorium i zmiany

22 kwietnia 2016 - Z życia stowarzyszenia
Absolutorium i zmiany

Małgorzata Okarmus została wybrana nowym wiceprezesem naszego stowarzyszenia, a Anna Tylek oraz Anna Bularz weszły do Komisji Rewizyjnej – takie zmiany zapadły na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym  za 2015 w dniu 22 kwietnia b.r.

Na zebraniu pozytywnie została oceniona praca zarządu pod przewodnictwem Haliny Staszczak za ubiegły rok – zarząd, przy jednym głosie wstrzymującym się, otrzymał absolutorium za rok 2015. Na spotkaniu wyznaczone zostały ponadto kierunki pracy na lata 2016-2017.

Ze względów na nawał obowiązków  zawodowych dotychczasowego wiceprezesa, Artura Sobola i rezygnację z funkcji Walne  jednogłośnie powołało na to stanowisko Małgorzatę Okarmus. Z kolei zmiany w Komisji Rewizyjnej zostały wywołane  nowymi zadaniami w ramach stowarzyszenia Małgorzaty Okarmus i rezygnacji z tej funkcji Marii Kotarby. 

Dziękujemy za dotychczasową pracę oraz życzymy powodzenia w dalszych działaniach!

/ na zdjęciu od lewej: Stanisław Boroń (członek zarządu), Magdalena Salawa (sekretarz), Halina Staszczak (prezes), Małgorzata Okarmus (nowa wiceprezes, b. członkini Komisji Rewizyjnej) i Maria Kotarba (b. członkini Komisji Rewizyjnej)