Menu

DZIEŃ DZIECKA 2015. Podziękowanie i oświadczenie…

24 czerwca 2015 - Sport i rekreacja
DZIEŃ DZIECKA 2015. Podziękowanie i oświadczenie…

…Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany

Bardzo serdecznie pragniemy podziękować sponsorom Dnia Dziecka: Gminie Mogilany, Krakowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Panu Ryszardowi Konstantemu – firma Meblodom”, Panu Władysławowi Kufrejowi – firma Kufrej”, firmie Italian Pizza – Wrząsowice” oraz wszystkim wolontariuszom i członkom Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany. Wielkie podziękowania kierujemy na ręce Prezesa OSP Mogilany. Dziękujemy również Panu Piotrowi Lenartowiczowi, że udostępnił swój zabytkowy samochód.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany informuje, że Przyjazna Gmina Mogilany otrzymała od Gminy Mogilany 10 tys. zł (małe granty) na organizację Dnia Dziecka w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W tym trybie w poprzedniej kadencji były wójt Musiał przyznawał dofinansowania wielu organizacjom i tak też czynią obecne władze. Oferta była podana do publicznej wiadomości i nikt nie zgłosił zastrzeżeń. Wszystkie środki zostały wydane na organizację zabawy, a w Dniu Dziecka uczestniczyło kilkaset dzieci i rodziców. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany opublikowało list mieszkańca, który uważa, że wydawanie pieniędzy na organizację Dnia Dziecka to wydawanie pieniędzy na promocję.

Przyjmujemy do wiadomości stanowisko mieszkańca, jednak nie podzielamy jego opinii. Uważamy, że Gmina Mogilany do tej pory nie dbała o najważniejszych mieszkań- ców naszej gminy – dzieci. Z całego serca będziemy namawiać Wójta, by wspierał organizację Dnia Dziecka oraz by gmina wspierała i organizowała znacznie więcej wydarzeń i imprez dla naszych małych mieszkańców.

Nasza społeczna inicjatywa budowy 2 placów zabaw w Gaju i Mogilanach świadczy o tym, że poważnie traktujemy nasze dzieci. Nie uważamy, że wydawanie pieniędzy na dzieci to „marnotrawstwo publicznych pieniędzy”, jak twierdzi komentarz do listu opublikowany na stronie stowarzyszenia pana Szefera. Troska o nasze dzieci to troska o przyszłość.

| ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZYJAZNA GMINA MOGILANY

DZIEŃ DZIECKA 2015. Przyjazna w Mogilańskim Parku
DZIEŃ DZIECKA 2015. Podziękowanie i oświadczenie…
DZIEŃ DZIECKA 2015. Galeria zdjęć