Menu

Nie wypalaj suchych traw!

11 kwietnia 2016 - Sport i rekreacja
Nie wypalaj suchych traw!

Okres wiosenny sprzyja nagminnemu wypalaniu traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach. Może się to stać przyczyną groźnych pożarów, stanowiących zagrożenie dla lasów, naszych nieruchomości, a wreszcie zdrowia i życia ludzkiego.

NEGATYWNE SKUTKI WYPALANIA TRAW

1)      zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego oraz sąsiednich obiektów,

2)      zatruwanie atmosfery dwutlenkiem węgla,

3)      degradacja gleby,

4)      niszczenie mikrofauny /trzmieli, mrówek błonkówek itp./

5)      niszczenie legowisk i gniazd dzikiej zwierzyny i ptactwa.

Zagrożenie jakie stwarzają pożary traw nie zniechęcają do wątpliwego użyźniania gleby ogniem. Niegroźne zdawałoby się wypalanie suchej trawy na łące lub nieużytkach, bardzo szybko może zmienić się w niekontrolowany ogień, który może być przyczyną groźnych pożarów w wyniku których ludzie tracą cały dobytek.

Bezmyślne wypalanie traw powoduje poza zagrożeniem generowanie kosztów akcji ratowniczo-gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, kwota ta pokrywana jest z budżetu Gminy. Dlatego przestrzegam przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności! Wypalanie traw, łąk i nieużytków jest prawnie zabronione za co grozi kara aresztu lub grzywny!