Menu

Pielgrzymka do Świętej Kingi

17 grudnia 2017 - Oświata, kultura, zdrowie, Sport i rekreacja, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Z życia gminy
Pielgrzymka do Świętej Kingi

W dniu 23 listopada 2017 r. studenci UTW odbyli „pielgrzymko-wycieczkę” do ziemi sądeckiej. Przewodnikiem naszej grupy był proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Mogilanach – ksiądz Józef Milan. Opiekę nad nami roztaczała z ogromną troską i serdecznością organizatorka wyjazdu Pani Halina Staszczak Dyrektor Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W trakcie podróży mieliśmy wyjątkowo słoneczną pogodę, co bardzo sprzyjało sprawnemu przemieszczaniu i zwiedzeniu ważnych zabytków sakralnych o przepięknej urbanistyce.

Pierwsze dotarliśmy do Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. 3 maja 1991 roku została przeniesiona przez Papieża św. Jana Pawła II do rangi Bazyliki mniejszej. Świątynia została wybudowana w latach 1910-1918 jako wotum w 100 rocznicę Konstytucji 3 maja i inicjatywy ówczesnego proboszcza. W ołtarzu głównym znajduje się  rzeźba Matki Boskiej Bolesnej wykonana z drewna lipowego z XIV w. Sanktuarium posiada: drewnianą chrzcielnicę z 1527 r., złoconą ambonę z figurą Chrystusa Zmartwychwstałego i figurami Ewangelistów, stacje Drogi Krzyżowej z 1924 r. Wokół Kościoła znajduje się rozległy plac, w miejscu, gdzie pielgrzymi mogą się pomodlić. Plac otaczają krużganki, które zdobi kolekcja figurek Matki Boskiej przywiezionych z różnych stron świata. Można było zobaczyć również Stację Drogi Krzyżowej, Grota Matki Boskiej z Lourds i ołtarz polowy zbudowany w 1982 r. Na placu stoi również pomnik św. Jana Paweła II poświęcony w 20.06 1998r.

Następnie odwiedziliśmy Stary Sącz historyczne miasteczko z XIII w. położone w widłach rzeki Dunajec i Poprad. Kiedyś był to stary szlak bursztynowy. Historia tego miasta zaczyna się w  1257 r., kiedy książę Bolesław Wstydliwy ofiarował swoje małżonce Kindze przybyłej z Węgier ziemię sandomierską. Księżna Kinga z tego daru ufundowała w Sączu dwa kościoły i dwa klasztory (dla zakonu męskiego i żeńskiego – Siostry Klaryski). Po śmierci męża wstąpiła do zakonu. Klasztor sądecki był ośrodkiem kultury i nauki. Księżna Kinga zmarła w Starym Sączu w 1292 roku. Beatyfikację Kingi ogłosił Papież Aleksander III w 1690 r. Do przyspieszenia beatyfikacji przyczynił się Jan III Sobieski, który wracając spod Wiednia był gościem zakonu. Na przestrzeni lat różnie toczyły się losy zakonu. W czasie zaboru austriackiego Siostry Klaryski utraciły swoje dobra w 1782 r. W 1811 r. cesarz austriacki Franciszek I wyraził zgodę na ponowne przywrócenie klasztoru do życia. Decyzja ta była wynikiem ogromnych starań całego środowiska galicyjskiego. Był to czas, kiedy Klaryski kształciły dziewczęta z całej ziemi sądeckiej. Ołtarz polowy, przy którym Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał kanonizacji św. Kingi w 1999 r. – stoi do dzisiaj i jest jedynym który nie został rozebrany. W dolnej jego kondygnacji znajduje się sala pamięci pontyfikatu Ojca Świętego. Przy ołtarzu powstał Dom pielgrzyma i Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana Pawła II. Od 19 czerwca 2016 r. w myśl wydanego dekretu Papieża Franciszka miastu patronuje św. Kinga.

Piękna jest historia Starego Sącza. Największe wrażenie robi świątynia pw. Trójcy Świętej, a także przyległy do Kościoła zespół budynków przyklasztornych. W zakonie Klaryski przebywają w klauzuli zamkniętej. Zakon jest strażnikiem relikwii św. Kingi.

Na zakończenie pielgrzymki dotarliśmy do Matki Boskiej Pocieszenia w Pasierbcu. W tym Sanktuarium jednym z najważniejszych miejsc jest Droga Krzyżowa w której rzeźbiarz umieścił współczesne postaci.

Pielgrzymka ta była dużym przeżyciem duchowym, ale też lekcją historii ziemi sądeckiej nierozerwalnie związanych z naszą ojczyzną. W czasie podróży był czas na śpiewanie pieśni religijnych i ludowych, a także był czas na dzielenie się wesołymi anegdotami, które budziły ogólną radość. Była to piękna podróż, którą będziemy miło wspominać.

 

Alicja Ziemianin

Zapraszamy do foto galerii

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

]

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

DSC_0463DSC_0478DSC_0503DSC_0509tytułowe