Menu

Walne Zebranie Członków

3 kwietnia 2017 - Z życia stowarzyszenia
Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany zwołuje na dzień 18  kwietnia 2017 r. (wtorek) na godz. 18.00 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany. Zebranie odbędzie się w Libertowie (salka parafialna pod kościołem). Szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie znajdują się w poszczególnych załącznikach. Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów.

Dokumenty znajdują się w załącznikach przesłanych pocztą elektroniczną.