Menu

…z myślą o naszych słuchaczach

18 kwietnia 2022 - Uniwersytet Trzeciego Wieku

Miło mi Państwa poinformować, że Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mogilanach
w bieżącym roku złożyło cztery oferty w ramach otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych. Wszystkie oferty zostały pozytywnie rozpatrzone i dofinansowane:

1) ze Stowarzyszenia Blisko Krakowa w ramach Patronatu Skarby Blisko Krakowa
nazwa zadania: Gminne Dni Seniora w Mogilanach
kwota dotacji: 1 500 zł,
2) z gminy Mogilany w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych i środowiska w 2022 roku
nazwa zadania: Zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mogilanach
kwota dotacji: 7 000 zł,
3) z gminy Mogilany w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
w zakresie kultury, rozwoju wspólnot lokalnych i środowiska w 2022 roku
nazwa zadania: Gminne Dni Seniora
kwota dotacji: 11 500 zł,
4) z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2022 pn. „Mecenat Małopolski – I edycja”
nazwa zadania: Kulturalnie – Senioralnie. Nasi Aktywni Seniorzy
kwota dotacji: 10 000 zł.

Prezes STUW
Halina Staszczak