Menu

Nowa prezes – nowa sekretarz

25 czerwca 2015 - Z życia stowarzyszenia

W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany na spotkaniu w dn. 30 kwietnia br. zdecydowało o wyborze:

Pani Haliny Staszczak na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
oraz
Pani Magdaleny Salawy na stanowisko Sekretarza Stowarzyszenia.

W dn. 21 maja b.r. Sąd Rejonowy postanowił o wprowadzeniu tych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Rejestrze Stowarzyszeń. Obu Paniom życzymy udanej pracy na rzecz Stowarzyszenia i mieszkańców naszej Gminy!

| Członkowie Stowarzyszenia Przyjazna Gmina Mogilany